<

Klantenservice: 085 016 00 74

.

Veilig betalen met

Hoe lossen middelen het beste op?

Het toevoegen en oplossen van middelen in het water gaat het beste als het water op temperatuur is. Bij verversing met koud water kunt u dus het beste wachten tot uw jacuzzi het water op de door u ingestelde gebruikstemperatuur heeft gebracht (ideaal is 37°C tot 40°C). Daarnaast kunt u het beste de filterpomp aanzetten. Dit helpt bij het zo snel mogelijk oplossen van de middelen in het water.

Vrij chloor – Wat moet ik weten?

Wat is vrij chloor?
Zodra chloor toegevoegd wordt aan water vormt deze het zogenaamde hypochloorzuur (HOCI). Hypochloorzuur is een oxidant die bacteriën, algen en ziekteverwekkers in het water afbreekt. Hypochloorzuur is voornamelijk bekend onder de benaming “vrij chloor”. De hoeveelheid beschikbaar vrij chloor in het water wordt sterk beïnvloed door de pH-waarde en de vervuilingsgraad van het water. Een te hoge pH-waarde (> 7.8) verminderd het vrij chloor gehalte aanzienlijk. De vervuiling in het water verminderd het vrij chloor gehalte uiteraard ook. Het vrij chloor doet dan immers zijn werk en wordt als het ware opgebruikt. Zonlicht verminderd het vrij chloor gehalte ook, maar hier hebben opblaasbare bubbelbaden minder last van vanwege het kleine wateroppervlak en vanwege het feit dat het bubbelbad gesloten wordt als deze niet gebruikt wordt.

Daarnaast bestaat er ook nog “gebonden chloor” of “chlooramines”. Gebonden chloor veroorzaakt de bekende irritante chloorlucht en prikkende ogen, zoals deze soms voorkomen in zwembaden. Veel mensen denken dat er dan teveel chloor in het water zit, maar het omgekeerde is waar. Ze ontstaan wanneer de vraag naar vrij chloor groter is dan het aanbod (bijvoorbeeld tijdens intensief gebruik van de jacuzzi door veel personen). Het aanwezige vrij chloor krijgt het desinfectie proces van het vuil hierdoor niet volledig afgerond en hierdoor blijft er gebonden chloor over.

De term “totaal chloor” is de hoeveelheid vrij chloor plus de hoeveelheid gebonden chloor.

Meeteenheid: ppm (parts per million oftewel milligram per liter)

Waarom testen we vrij chloor?
Het handhaven van voldoende vrij chloor in het water is in de eerste plaats van belang voor de desinfectie van het water. Daarnaast is de aanwezigheid van voldoende vrij chloor ook van belang om het ontstaan van gebonden chloor te beperken. Reeds aanwezig gebonden chloor kan overigens verwijderd worden door het water te shocken met ClearWater.

Hoe testen we vrij chloor?
Met behulp van teststrips.

Naar welke waarden moeten we streven?
Tussen de 3 ppm en 5 ppm.

Hoe corrigeren we het vrij chloor gehalte?
U kunt het vrij chloor gehalte verhogen door een nieuwe tablet of SWT toe te voegen aan de spa.
Hoe zal het vrij chloor gehalte zich gedragen?
Naarmate het water door intensiever gebruik meer vuil bevat zal het vrij chloor gehalte opgebruikt worden. Daarnaast zal het vrij chloor gehalte ook afnemen door de verdamping en de beweging van het water. U dient dan een nieuwe tablet of enkele dopjes nieuwe SWT toe te voegen.

pH: Wat moet ik weten?

Wat is pH?

pH is een uitdrukking voor de zuurtegraad van water. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. 

Waarom testen we de pH?
Het hanteren van de juiste pH-waarde is van groot belang ter bescherming van zowel de gebruikers als het bad. Een te lage of te hoge pH-waarde kan de huid en ogen van gebruikers irriteren. Een te lage pH-waarde kan door zijn bijtende en zure eigenschappen het bad beschadigen. Een te hoge pH-waarde kan door zijn aanslag vormende eigenschappen het bad ook beschadigen (verwarmingselement etc). Daarnaast zal een te hoge pH-waarde de desinfecterende werking van chloor sterk doen verminderen. Ofwel: als de pH waarde niet in orde is kan chloor of een chloor vervangend product zijn werking niet (goed) doen.

Hoe testen we de pH?
Met behulp van MSpa teststrips.
Naar welke waarden moeten we streven?
Voor zwemwater is het nodig dat de pH-waarde tussen de 7.0 en 7.8 blijft. De ideale range kan echter verschillen en is afhankelijk van welk type tabletten (chloor of Marina) of vloeistoffen (SWT) u gebruikt.

Hoe corrigeren we de pH?
Het verlagen van de pH-waarde kan doormiddel van het toevoegen van pH-verlager. Het verhogen van de pH-waarde kan doormiddel van het toevoegen van pH-verhoger.

Hoe zal de pH zich gaan gedragen
Bij een juiste waarde van de alkaliniteit zal de pH de neiging hebben om langzaam te stijgen. Bij een te lage alkaliniteit zal de pH de neiging hebben om te dalen door de toevoeging van onderhoudsmiddelen met een lage pH zoals chloor tabletten (pH: 2.0) of chloorvrije tabletten / SWT (pH: 2.0). Bij een te hoge alkaliniteit zal de pH de neiging hebben om te snel te stijgen.

Calcium hardheid: Wat moet ik weten?
Wat is calcium hardheid?

De calcium hardheid van water geeft aan hoeveel calcium er opgelost zit in het water. Water met veel calcium wordt ook wel “hard water” genoemd en water met weinig calcium wordt ook wel “zacht water” genoemd. De belangrijkste bron van calcium in zwemwater is het calcium dat al in het water zit waarmee de jacuzzi wordt gevuld.

Meeteenheid: ppm (part per million oftewel milligram per liter)

Waarom testen we de calcium hardheid?
Als er teveel calcium in het water zit dan kan dit witte aanslag veroorzaken op de kuip en alle andere onderdelen van de jacuzzi die in contact staan met het water (met als eventueel gevolg beschadiging van de onderdelen). Als er te weinig calcium in het water opgelost zit wordt het water agressief en kan ondermeer metalen componenten laten roesten. Om deze problemen te voorkomen is het van belang dat het water ten alle tijde in balans is. Dat wil zeggen dat de alkaliniteit, pH en calcium hardheid goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Calcium hardheid fungeert tevens als pH-buffer.

Hoe testen we de calcium hardheid?
Met behulp van een testkit. De calcium hardheid hoeft in principe enkel getest en gecorrigeerd te worden na elke volledige verversing van het water in de jacuzzi. De calcium hardheid van uw kraanwater is redelijk stabiel. Als de calcium hardheid van uw kraanwater bij de eerste test in de juiste range ligt dan kunt u er bij de volgende verversing van het water van uit gaan dat het wel goed zit. U hoeft de calcium hardheid dan dus niet meer te testen.

Naar welke waarden moeten we streven?
De geadviseerde range waarbinnen de calcium hardheid moet liggen is afhankelijk van het wateronderhoud systeem.

Eco One: tussen de 100 en 250 ppm
Koper ionen: tussen de 120 en 250 ppm

Hoe passen we de calcium hardheid aan?
Het verlagen van de calcium hardheid kan enkel door water toe te voegen met een lagere calcium hardheid. Over het algemeen is de calcium hardheid van kraanwater in orde. Indien echter gevuld wordt met ander water zoals regenwater (te lage calcium hardheid) dan zal dit behandeld moeten worden. Het verhogen van de calcium hardheid kan door het toevoegen van calcium carbonaat. Het beste is calcium carbonaat dat reeds opgelost is in een vloeistof (calcium booster). Bij het toevoegen van puur calcium carbonaat poeder kan er namelijk een hardnekkige aanslag ontstaan op de plekken waar het poeder toegevoegd wordt omdat de concentratie calcium op die plek veel te hoog wordt.

Hoe zal de calcium hardheid zich gaan gedragen?
De hoeveelheid calcium in het water van de jacuzzi zal langzaam stijgen door met name de verdamping van water. Over een periode van ongeveer 6 maanden kan de calcium hardheid stijgen met 30 tot 50 ppm. Als u de pH-waarde van het water echter te hoog laat worden (>8.0) dan kan een deel van de calcium als witte aanslag neerslaan op de kuip en alle andere onderdelen van de jacuzzi die in contact staan met het water. Tevens bestaan er chemicaliën die ditzelfde effect kunnen veroorzaken. Een te hoge pH-waarde en deze chemicaliën kunnen er dus voor zorgen dat de calcium hardheid van het water daalt.Wat is alkaliniteit?
Alkaliniteit is de capaciteit van water om een zuur (pH < 7.0) te neutraliseren. Het is een zeer belangrijke factor om het water te beschermen (bufferen) tegen ongewenste verlagingen van de pH-waarde. Het helpt de pH-waarde als het ware omhoog te trekken, terwijl andere factoren proberen om de pH-waarde omlaag te trekken. Bij veel van de wateronderhoud systemen heeft de pH-waarde van het water in de jacuzzi namelijk de neiging om te dalen. Dit komt o.a. door de toevoeging van desinfectie-middelen met een lage pH-waarde (< 7.0), zoals bijvoorbeeld chloor granulaat (pH: 6.5-6.8), chloor tabletten (pH: 2.0-3.0) en chloorvrije shock (pH: 2.0-3.0).

Meeteenheid: ppm (parts per million oftewel milligram per liter)

Waarom testen we de alkaliniteit?
Een te lage alkaliniteit zal de daling van de pH niet voldoende kunnen compenseren met als gevolg een te lage pH-waarde. Een te hoge alkaliniteit zal de pH juist weer teveel overcompenseren met als gevolg een te hoge pH-waarde. Daarnaast zal de alkaliniteit zelf de neiging hebben om te dalen omdat hij als het ware opgebruikt wordt door het uitvoeren van zijn compenserende taak (het neutraliseren van zuur en daarmee het bufferen van de pH-waarde). Het is dus van belang om de alkaliniteit regelmatig te testen en indien nodig te corrigeren.

Hoe testen we de alkaliniteit?
Met behulp van teststrips.

Naar welke waarden moeten we streven?
Het is het beste en veiligste om een waarde aan te houden voor de alkaliniteit waarbij de pH langzaam stijgt. Liefst zo langzaam mogelijk. Zodra de pH dan boven de geadviseerde range stijgt kunt u deze weer verlagen door het toevoegen van pH-verlager. Naast het gebruik van pH-verlager voor het verlagen van de langzaam stijgende pH zal u ook regelmatig Alkalinity Increaser gebruiken voor het verhogen van de dalende alkaliniteit. Als de alkaliniteit namelijk te ver onder zijn ideale waarde komt te liggen zal de pH weer gaan dalen. Een algemene regel is om de alkaliniteit tussen de 80 en 120 ppm te houden. De ideale waarde is echter afhankelijk van het wateronderhoud systeem, het gebruik van de spa en de hoeveelheid en zuurtegraad van de desinfectie-middelen die toegevoegd worden. Optioneel kunt u pH Balance aan het water toevoegen. Dit middel is in staat om de pH-waarde stabiel te houden terwijl factoren zoals een iets te hoge alkaliniteit de pH-waarde proberen omhoog te trekken. Hierdoor kunt u de alkaliniteit juist bewust iets meer verhogen dan normaal. Hierdoor zal er een langere tijd overheen gaan voordat de alkaliniteit te laag wordt. Een andere functie van de pH-buffer is het ondersteunen van de alkaliniteit bij zijn taak om het water te beschermen tegen pH-verlagingen. Hierdoor mag de alkaliniteit verder dalen zonder dat de pH-waarde gaat dalen. Ook dit effect zorgt er dus voor dat er een langere tijd overheen zal gaan voordat de alkaliniteit een waarde aanneemt waarbij hij weer verhoogd moet worden. De range waarin de alkaliniteit zich mag begeven wordt dus flink veruimd. De pH-buffer zal er ook voor zorgen dat u geen pH-verlager meer nodig zult hebben. U hoeft enkel nog de alkaliniteit zo nu en dan te verhogen naar de nieuwe ideale waarde (= ideale waarde in een systeem zonder pH-buffer + ongeveer 20 ppm) en u kunt vervolgens wachten tot de alkaliniteit onder de 50 ppm zakt alvorens u de alkaliniteit wederom verhoogt. De pH-buffer zal de pH-waarde wekenlang vastzetten en de pH-waarde zal pas weer gaan dalen als de alkaliniteit onder de 50 ppm daalt. Doordat zowel de alkaliniteit als de pH op dat moment een verhoging kunnen gebruiken heeft u enkel nog maar alkaliniteit-verhoger nodig. Deze verhoogt namelijk zowel de alkaliniteit als de pH. U heeft voor het onderhoud van uw water dan dus geen pH-verlager meer nodig (enkel nog eenmalig na volledige verversing van het water).

Hoe corrigeren we de alkaliniteit?
Voor het verhogen van de alkaliniteit dient u alkaliniteit-verhoger te gebruiken. Voor het verlagen van de alkaliniteit dient u hetzelfde middel te gebruiken dat gebruikt wordt voor het verlagen van de pH (pH-verlager).

Hoe zal de alkaliniteit zich gaan gedragen
De alkaliniteit zal de neiging hebben om te dalen omdat hij als het ware opgebruikt wordt door het uitvoeren van zijn compenserende taak (het neutraliseren van zuur en daarmee het bufferen van de pH-waarde).

 

LET OP!
MSpa filters en accessoires besteld u voordeliger en sneller via
onze nieuwe website www.mspa.nl.
Klik hier om naar mspa.nl te gaan